Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Καφές και λιπίδια αίματος: Γιατί να προτιμήσουμε τον καφέ φίλτρου από τον ελληνικό καφέ

Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η κατανάλωση βραστού, μη φιλτραρισμένου καφέ, όπως είναι ο ελληνικός καφές, αυξάνει τα επίπεδα χοληστερόλης του αίματος, καθώς και τις συγκεντρώσεις της LDL-χοληστερόλης, και μάλιστα με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Αντίθετα, η κατανάλωση καφέ φίλτρου φαίνεται να μην έχει σημαντικές επιδράσεις στις συγκεντρώσεις των λιπιδίων του αίματος.

Πώς εξηγείται όμως αυτό;

Την απάντηση δίνει η ύπαρξη των ουσιών cafestol και kahweol, που έχουν βρεθεί σε μεγάλες ποσότητες στο κλάσμα λιπιδίων του βραστού, μη φιλτραρισμένου καφέ. Οι ουσίες αυτές αυξάνουν τα επίπεδα χοληστερόλης του αίματος, καθώς και τις συγκεντρώσεις της LDL-χοληστερόλης. Οι διάφοροι τρόποι προετοιμασίας του καφέ επηρεάζουν τα επίπεδα των cafestol και kahweol. Έτσι, οι δύο αυτές ουσίες περιέχονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο βραστό καφέ, ενώ αντίθετα, στον καφέ φίλτρου οι συγκεντρώσεις τους είναι πολύ μικρές και για αυτό δεν επηρεάζουν το λιπιδαιμικό προφίλ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να καταναλώνουμε αλόγιστες ποσότητες καφέ φίλτρου. Η υπερβολική κατανάλωση καφέ – ανεξαρτήτως του είδους του καφέ - έχει ενοχοποιηθεί για διάφορα προβλήματα υγείας, όπως η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, και για αυτό συστήνεται μια «μέτρια» κατανάλωση καφέ, που μεταφράζεται σε 2-3 φλιτζάνια ημερησίως.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Geleijnse JM (2008). Habitual coffee consumption and blood pressure: an epidemiological perspective. Vasc Health Risk Manag. 4, 963-970.
Panagiotakos DB, Pitsavos C, Chrysohoou C, Kokkinos P, Toutouzas P , Stefanadis C (2003). The J-shaped effect of coffee consumption on the risk of developing acute coronary syndromes: the CARDIO2000 case-control study. J Nutr. 133, 3228-3232.
Van Dam RM (2008). Coffee consumption and risk of type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and cancer. Appl Physiol Nutr Metab. 33, 1269-1283.