Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Μάθε και αυτό....

Ήξερες ότι oρισμένοι αποσκληρυντές νερού προσθέτουν αλάτι στο νερό;